ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА

 

за фаянсови и теракотни плочки, мрамор, гранит, гранитогресни и др.

 • ЗА ЛЕПЕНЕ НА ГОЛЯМ РАЗМЕР /до 60см Х 60 см/ ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЛОЧКИ
 • ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКИ В БАСЕЙНИ
 • ЗА ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКА ВЪРХУ ПЛОЧКА
 • ЗА ЛЕПЕНЕ ВЕРТИКАЛНО НА ВИСОЧИНА ДО 2М

Описание

ЕкоФлекс е специално разработено,  хидро и мразоустойчиво лепило за вътрешно и външно приложение. С много добра адхезия към всички здрави, обезпрашени и грундирани  основи, подходящи за лепене на плочки. Еластично, с удължено отворено време и не се свлича. Продукта е разработен за лепене в неулегнали нови сгради, тежки мраморни, гранитни и гранитогресни плочи и басейни. Подходящ е за лепене на плочка върху плочка, плочки над подово отопление и плочи от естествен камък. Основата трябва да е циментосъдържаща, здрава, обезпрашена и грундирана с ЕкоЛекс дълбокопроникващ грундЕкоФлекс е сертифицирано с  клас C2TЕS1 според хармонизиран европейски стандарт EN12004.  Произведено е с високо качествени екологични адитиви и специални фибри на водещи фирми в областта на строителната химия.

Начин на работа

Към 235 мл вода се добавя 1 кг Екофлекс (6 литра вода за 25 кг). Разбърква се старателно с електромеханична бъркалка на бавни обороти (до 500 об/мин). Изчаква се 5 минути и отново се разбърква. Получената хомогенна смес има готова за работа пастообразна консистенция. Нанасянето на материала става с назъбена маламашка. За постигане икономия и равномерност при обработка на стени се препоръчва големина на зъбите 5-7 мм. При обработка на подове, големината на зъбите трябва да бъде от 7 до 12 мм. Нанесеното лепило запазва пластичността си в продължение на 15-20 минути.

Температура при работа +5° до +30°С.

Разходната норма за лепене варира между 3,5 и 6 кг според вида и подравнеността на основата. При шпакловане, разходната норма е 1 кг/м2 при дебелина на слоя 1 мм.

Не се препоръчва смесването на Екофлекс с цимент, пясък и други, защото това води до влошаване на качеството му. Оптимално подбраната модификация на лепилото прави предварителното потапяне на плочките във вода излишно.

 • ЗА ЛЕПЕНЕ НА СРЕДЕН ДО ГОЛЯМ РАЗМЕР НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЛОЧКИ
 • ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧКА ВЪРХУ ПЛОЧКА

Описание

ХимФлекс е гъвкаво циментово лепило с добра адхезия към всички строителни основи, подходящи за лепене на плочки. Продуктът е разработен за лепене на мраморни, гранитни и гранитогресни  и други видове плочи с размер от среден до голям. Подходящ е за лепене на плочка върху плочка. ХимФлекс е хидро- и мразоустойчиво лепило за вътрешно и външно приложение. Продуктът е с екологични адитиви и специални фибри на водещи фирми в областта. Основата трябва да е циментосъдържаща, здрава, обезпрашена и грундирана с ЕкоЛекс дълбокопроникващ грундХимФлекс е сертифицирано с  клас C2TE според хармонизиран европейски стандарт EN12004.

Начин на работа

Към 5,5 л вода се добавя 25 кг от ХимФлекс в пластмасов съд и се разбъркват с бъркалка на бавни обороти (до 500 об/мин). Оставя се да престои 5 минути, за да се разтворят съставките и отново се разбърква. Получената хомогенна смес има жизнеспособност около 5 часа при температура 20-25 С и на непряка слънчева светлина.  Лепилото се нанася върху основата с назъбена маламашка.

 • за стени – големина на зъбите 5-7 мм.
 • за под – големината на зъбите 7-12 мм. 

По този начин се постига и правилно разпределение на ХимФлекс по основата. Отвореното време е  20-30 мин. 24часа след полагането залепените повърхности могат да се фугират. 

Температура при работа +5 до +30 С.

Разходната норма при лепене варира между 3,5 и 6 кг според вида и гладкостта на основата.

Не се препоръчва смесването на ХимФлекс с цимент, пясък и други, защото това води до влошаване на качеството му. 

 • ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 • ЗА ЛЕПЕНЕ НА МАЛЪК ДО СРЕДЕН РАЗМЕР ПЛОЧКИ – КЕРАМИКА, ГРАНИТОГРЕС, КАМЪК, МОЗАЙКА И ДР.

Описание

ЕкоЛекс е висококачествено полимерно лепило с екологични адитиви и специални фибри за сухи смеси на циментова основа . С голяма якост на сцепление. Хидро- мразоустойчиво  за вътрешно и външно приложение. Не се свлича,еластично е и е с удължено отворено време. Предназначено е за лепене на фаянсови, керамични, гранитогресни и др. плочки, облицовъчен камък, керамични орнаменти, мрамор и други.Подходящ е и за лепене на гипсокартон, гипсофасер, етернитни и др.плоскости. Основата трябва да е циментосъдържаща, здрава, обезпрашена и грундирана с ЕкоЛекс дълбокопроникващ грунд непосредствено преди работа.

Начин на работа

Към 230 мл вода се добавя 1 кг (5,75 литра вода за 25 кг) от ЕкоЛекс в пластмасов съд и се разбъркват с електромеханична или акумулаторна бъркалка на бавни обороти (до 500 об/мин). Оставя се да престои 5 минути, за да се разтворят съставките и отново се разбърква. Получената хомогенна смес е готова за работа. За икономичност е желателно да се използва назъбена маламашка.

 • за стени – големина на зъбите 5-7 мм.
 • за под – големината на зъбите 7-12 мм. 

По този начин се постига и правилно разпределение на ЕкоЛекс по основата. 

Температура при работа +5 до +30 С.

Разходната норма при лепене варира между 3,5 и 6 кг според вида и гладкостта на основата.

Не се препоръчва смесването на ЕкоЛекс с цимент, пясък и други, защото това води до влошаване на качеството му. 

 • ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 • ЗА ЛЕПЕНЕ НА МАЛЪК РАЗМЕР ПЛОЧКИ – КЕРАМИКА, ГРАНИТОГРЕС, КЛИНКЕР И ДР.

Описание

ХимТех е универсално строително лепило на циментова основа подходящо за лепене на фаянсови, керамични, мраморни, гранитогресни  и други плочки с размер до 30Х30 см. и зидане с газобетон. За вътрешно и външно приложение в не силно натоварени зони. Отличава се с балансиран състав и е модифицирано с грижливо подбрани целулозни фибри за най-добро представяне при работа. Хидро- и мразоустойчиво.   Основата трябва да е циментосъдържаща, здрава, обезпрашена и грундирана с ЕкоЛекс дълбокопроникващ грундХимТех е сертифицирано с  клас C1T според хармонизиран европейски стандарт EN12004.

 

Начин на работа

Към 200 мл вода се добавя 1 кг (5 литра вода за 25 кг) от ХимТех в пластмасов съд и се разбъркват с електромеханична или акумулаторна бъркалка на бавни обороти (до 500 об/мин). Оставя се да престои 5 минути, за да се разтворят съставките и отново се разбърква. Получената хомогенна смес е готова за работа. За икономичност е желателно да се използва назъбена маламашка.

 • за стени – големина на зъбите 7 мм.
 • за под – големината на зъбите 10 мм. 

По този начин се постига и правилно разпределение по основата. 

Температура при работа +5 до +30 С.

Разходната норма при лепене варира между 3,5 и 6 кг според вида и гладкостта на основата.

Не се препоръчва смесването на ХимТех с цимент, пясък и други, защото това води до влошаване на качеството му. 

 

ТАБЛИЦА С ПРИМЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ